Pagini

marți, 15 iunie 2021

    Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași anunţă implementarea proiectului Erasmus + Acțiunea Cheie 1 intitulat „Adu starea de bine în sala de clasă” – Bringing happiness to the classroom, număr proiect 2020-1-RO01-KA101-079699.         


        Proiectul se va desfășura în perioada decembrie 2020 – iunie 2022, având o durată de18 luni, grantul total aprobat și acordat de către ANPCDEFP fiind de 40810 Euro. Scopul proiectului este îmbunătățirea stării de bine în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare și elevilor. Grupul ţintă este format din 19 cadre didactice și didactice auxiliare ale școlii noastre. 

        Obiectivele proiectului sunt creșterea numărului de elevi care se simt în siguranță la scoală, a numărului de ore și a numărului de discipline la care vor fi folosite noile tehnologii, diminuarea numărului elevilor cu note scăzute la purtare, implicarea crescută a părinților în activitățile școlii, îmbunătățirea stării de bine în rândul tuturor beneficiarilor direcți și indirecți ai actului educativ. Pentru a atinge aceste obiective, 19 cadre didactice și didactice auxiliare din școală, vor participa pe perioada implementării proiectului la urmatoarele cursuri de formare: Preventing bullying in schools ( Split, Croația), Life coaching for teachers: happy teachers for better students. (Barcelona, Spania), Educational management and school leadership. (Kalamata, Grecia), Outdoor learning. Teachers and staff team building – working together and building cooperation projects. (Soverato, Italia), Interactive teaching – using educational games and new technologies in order to enhance learner’s motivation. (Oslo, Norvegia) După stagiile de formare, cadrele didactice vor aplica la clasă noțiunile dobândite, în timpul orelor de curs. De asemenea, vor împartăși exemplele de bune practici cu celelalte cadre didactice prin intermediul lectiilor deschise, întâlnirilor în catedră, cercurilor pedagogice, dar și în timpul sedințelor cu părinții. În cadrul workshopului de închidere a proiectului, unde vor fi invitați să participe atât profesori din cadrul instituției cât și din afara ei va fi prezentată valoarea adaugată pentru instituția noastră adusă prin participarea cadrelor didactice și didactice auxiliare la activitățile proiectului. Pe parcursul desfășurării proiectului se vor obține atât rezultate tangibile, concrete, cât și rezultate intangibie, adică competențe și experiențe personale dobândite atât de organizatorii proiectului cât și de participanții la activități. O parte dintre rezultate o reprezintă : blogul proiectului, ghidul de bune practici, dar și ameliorarea competențelor lingvistice ale participanților la stagiile de formare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu